فن آوا

شبکه گستر فن آوا موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری شد

/post-7

شرکت شبکه گستر فن آوا موفق به اخذ گواهی تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی، پیشتیبانی و فنی مهندسی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.


شبکه گستر فن آوا موفق به اخذ گواهینامه افتا شد

/post-4

مدیرعامل شرکت شبکه گستر فن آوا از کسب گواهینامه امنیتی افتا در حوزه خدمات عملیاتی  با گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی توسط این شرکت خبر داد.