شبکه گستر

شبکه گستر فن آوا موفق به اخذ گواهینامه افتا شد

/post-4

مدیرعامل شرکت شبکه گستر فن آوا از کسب گواهینامه امنیتی افتا در حوزه خدمات عملیاتی  با گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی توسط این شرکت خبر داد.