تونل نیایش

شبکه گستر فن آوا برنده مناقصه شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران شد

/post-6

مدیر عامل شرکت شبکه گستر فن آوا از برنده شدن این شرکت در تجدید مناقصه ” نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل نیایش و ITS پل شهید صدر” خبر داد.