مدیر عامل شرکت شبکه گستر فن آوا از برنده شدن این شرکت در تجدید مناقصه ” نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل نیایش و ITS پل شهید صدر” خبر داد.

به گزارش شرکت شبکه گستر فن آوا، علی محمدی زاده با بیان این مطلب افزود: این شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه گروه فن آوا مطابق آگهی مناقصه عمومی نوبت اول به شماره 09-99 “شرکت کنترل ترافیک تهران وابسته به شهرداری تهران” با موضوع” نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل نیایش و ITS پل شهید صدر” در تاریخ 9 دی ماه 1399 شرکت کرد.

وی در ادامه گفت: در تاریخ 29 بهمن ماه 1399 طبق اعلام کارفرما شرکت شبکه گستر فن آوا برنده مناقصه فوق شده است.

محمدی زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه مدت پروژه در حال حاضر مشخص نیست لذا اثر سود و زیانی این پروژه برای شرکت شبکه گستر فن آوا (شرکت زیرمجموعه گروه فن آوا) درحال حاضر قابل شناسایی نبوده و هم اکنون نیز قرارداد مذکور در حال مبادله و امضاء است.

مدیر عامل شبکه گستر فن آوا با اشاره به برنامه های آتی این شرکت اظهار کرد:کاهش بهای تمام­ شده خدمات و محصولات، بهبود ارتباط با مشتریان وکیفیت ارائه خدمات در دستور کار این شبکه قرار خواهد گرفت.