چشم انداز


شرکت شبکه ‌گستر فن‌آوا در افق 1404 شرکتی است؛ ارزش‌آفرین، متعهد در قبال ذینفعان، هم‌افزا و متعالی، نوآور و دانش‌محور دارای جایگاه ممتاز در بین شرکت‌های برتر حوزه فناوری اطلاعات.