ماموریت

شرکت شبکه‌گستر فن‌آوا (سهامی خاص) به‌عنوان یکی از شرکت‌های گروه فن‌آوا با پوشش طیف گسترده‎ای از زنجیره ارزش افزوده طراحی، اجراء ،پشتیبانی و بازرگانی، برآنست ضمن پایبندی به ارزش‌های محوری خود به ‌واسطه راهبری پویای گروه فن آوا در زمینه استقرار سیستم‌های مدیریتی کارا و اثربخش، توسعه محصولات جدید و نوآورانه، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، ارتقای مستمر بهره‌وری و تعالی پایدار سازمانی، بکارگیری دانش و فناوری‌های نوین، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای سرمایه‌های دانشی، در راستای حصول ارزش‌آفرینی پایا و تامین منافع کلیه ذینفعان خود اهتمام ورزد تا تبدیل به شرکتی (GC) گردد که توانایی طراحی، تامین منابع مالی، اجرایی و مدیریت لازم را جهت انجام امور مهندسی، تدارکات، اجرا و مدیریت پروژه های متعدد در حوزه ICT را بطور کامل داشته باشد.