گواهی نامه ها و مجوز ها

امروزه دارا بودن استانداردهای ایزو و برخی استانداردهای دیگر بسیار حائز اهمیت می باشد، تا آنجا که شرط بسیاری از مبادلات و مناقصات بازرگانی در سطح ملی و بین المللی می‌باشند. وضعیت مجوزها و گواهینامه‌های شرکت شبکه گستر فن آوا به شرح ذیل می‌باشد: