تاریخچه شرکت

شرکت شبکه گستر فن آوا وابسته به گروه فن‌آوا که یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ICT کشور می‌باشد با مأموریت پشتیبانی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1382 تأسیس شد. این شرکت وظیفه پشتیبانی، تأمین، آموزش، مشاوره و طراحی و استقرار تجهیزات ICT را به عهـده دارد.
شبکه گستر فن آوا در سال 1393 با اخذ پروژه پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت به طور عملیاتی آغاز به کار نمود و تا به امروز موفق شده در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل پرداخت الکترونیک (پشتیبانی کارتخوان)، دیتا سنتر، هوشمندسازی، مهندسی تأمین تجهیزات، احداث جایگاه سوخت، پشتیبانی ماشین های اداری و... ورود نماید.