پروژه های جاری

 • بازاریابی، نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارتخوان بانکی  شرکت شبکه گستر فن آوا
 • پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت
 • دیسپچینگ جایگاه‌های عرضه سوخت مایع (سامانه مدیریت و کنترل و انتقال اطلاعات)
 • پروژه احداث جایگاه
 • پروژه تعمیرات و نگهداری ماشین های اداری
 • پروژه های سازمانی:
 • پروژه پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت، شبکه، امنیت و نرم افزارهای دیتا سنتر شرکت ملی پخش
 • پروژه پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و شبکه سازمان انتقال گاز تهران
 • پروژه پشتیبانی و نگهداری شبکه، سخت افزار و نرم افزارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • پشتیبانی سخت‌افزار و نرم‌افزار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی (ساختمان های ستادی)
 • پروژه پشتیبانی و نگهداری شبکه و خطوط ارتباطی انتقال خون وصال
 • پروژه پشتیبانی و نگهداری شبکه و امنیت شرکت پژوهش و پتروشیمی (ساختمان تهران و بندر ماهشهر)
 • پروژه بروز رسانی و خرید لایسنس نرم افزار سازمانی سازمان هواشناسی
 • پروژه پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و شبکه شرکت توسعه مهندسی گاز (تجمیع قراردادها) 
 • پروژه پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و شبکه شرکت توزیع برق تهران و مراکز آن در سطح تهران
 • پشتیبانی خدمات زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  
 • پشتیبانی و نگهداشت مراکز داده شرکت ملی گاز ایران
 • پشتیبانی مرکز تماس سامانه هوشمند سوخت