درباره ما

شرکت شبکه گستر فن آوا (وابسته به گروه فن‌آوا) با مأموریت پشتیبانی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1382 تأسیس شد. این شرکت وظیفه پشتیبانی، تأمین، آموزش، مشاوره و طراحی و استقرار تجهیزات ICT را در سراسر کشور به عهـده دارد. 

شبکه گستر فن آوا در سال 1393 با اخذ پروژه پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت به طور عملیاتی آغاز به کار نمود و تا به امروز موفق شده در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل پرداخت الکترونیک (پشتیبانی کارتخوان)، دیتا سنتر، هوشمندسازی، مهندسی تأمین تجهیزات، احداث جایگاه سوخت، پشتیبانی ماشین های اداری و... ورود نماید.